ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว...คลิก
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม...คลิก
ประกาศโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม...คลิก
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรม GPAS 5 Steps สำหรับเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง...คลิก
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง นักการภารโรง)...คลิก
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างสอน (วิชาเอก แนะแนว)...คลิก
ประกาศรับย้ายนักเรียนชั้นเคลื่อนปีการศึกษา2566(รอบที่2)...คลิก
   รูปกิจกรรม
วันที่ 14-16 ธันวาคม 2565 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน 2565 ...
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียน ได้เข้ามาให้ความรู้ เกี่ยวกับกฏหมายจราจรใหม่ เรื่อง การตัดค...
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ดร.ณัฐชา จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การช่วยชีวิต...
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมงานเปิดบ้านวิชาการ THAI-AUSTRIAN...
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ดร.ณัฐชา จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้ ครู และ นักเรียนรายการการแข่งขันกีฬา...
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมหนังสือพิมพ์สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน และเพื่อให้ผู้เรียน...
   อบรม / ประชุม
อบรมGoogle Classroom สำหรับเรียนออนไลน์...คลิก
นำเสนอผลการดำเนินงาน การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการม...คลิก
สัมมนาวิชาการ "Education Hup Education for All" และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562...คลิก
ขับเคลื่อนสู่สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุ...คลิก
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์...คลิก
ประชุมสัมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี...คลิก
โครงการรณรงค์เสริมสร้าง เผยแพร่ความรู้ และทัศนคติที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกัน การติ...คลิก
   โครงการปรับปรุง
โครงการปรับปรุง ห้องสมุด...คลิก
โครงการปรับปรุง ล้างแอร์...คลิก
โครงการปรับปรุง คหกรรม...คลิก
โครงการปรับปรุง เวทีคนกล้า...คลิก
โครงการปรับปรุง เครื่องกรองน้ำ...คลิก
 
   การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
 แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม
 แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม
 แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน
 แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม
 แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน
 
 
    แนะนำครูใหม่

นางสาวเบญจมาศ
บุญปลูก


นางสาวกนกพรรณ
นันไชยวงศ์


นางสาวปริญญาณี
นาคนวล

    จุลสาร ส.ว.


ฉบับที่1
ประจำเดือนพฤษภาคม
ปีการศึกษา 2564คลิกดูทั้งหมด
    เผยแพร่ผลงาน

ผลงานนายวันมงคล สำรวมจิต เพื่อเตรียมประเมินนักเรียนพระราชทาน

 
 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-235-233, 038-237-299  โทรสาร. 038-237-875
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool

     login