การอบรม / ประชุม

 


 
  นำเสนอผลการดำเนินงาน การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ
ผู้อำนวยการ ดร.ณัฐชา จันทร์ดา และคณะนำเสนอผลการดำเนินงาน การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำและประเด็นนโยบายการผลิตและพัฒนาคนให้ตรงกับความต้องการอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกEEC ต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ(นายศรีชัย พรประชาธรรม) ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ


 


 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool