หลักสูตรสถานศึกษา

 
ช่วงชั้น
หลักสูตร
  
 ม. ต้น

     วิทย์ - คณิต
     ศิลป์ - ภาษา
     ศิลป์ - อาชีพ

  
 ม. ปลาย

     วิทย์ - คณิต
     คณิต - ภาษา
     ภาษา - สังคม
     ภาษา - สังคม - อาชีพ

   
 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool