ผลงานวิชาการ

 
   


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการสร้างสื่อออนไลน์ โครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาในโครงการ IT Day 2019 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)


กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จ.ชลบุรี ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาจีนที่โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการแข่งขัน ได้เข้าร่วมทุกรายการ


กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เข้าร่วมแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพฯ ผลการแข่งขันได้เข้าร่วม


กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ นำนักเรียนเข้าแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท ชลบุรี


กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดมารยาทไทยของธนาคารธนชาต


กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาและครูผู้ฝึกสอนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมทุกคนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ในการแข่งขันกีฬาจังหวัดชลบุรี


นักเรียนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ศาลแขวงพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ผลการแข่งขันนักเรียนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง พร้อมเงินรางวัล 3000 บาท และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อระดับภาค ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2562


นายณัฐชัย นิลแย้ม
นายณัฐชัย นิลแย้ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมปฐมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562
               ทั้งหมด : 26 works หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] ... Next>>
 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool