ผลงานวิชาการ

 
   


เด็กหญิงสิราภัทร มิ่งแม้น
รายการแข่งขัน"งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560"
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น(ระดับมัธยมศึกษา) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1


เด็กหญิงดาราวลี กออำไพร์
รายการแข่งขัน"งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560"
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น(ระดับมัธยมศึกษา) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1


นายบุญเชิด คำงาม
ครูผู้ฝึกซ้อม การแข่งขัน"งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560"
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น(ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น(ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง(ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง(ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1


นางชันญานุช ขุนสอาดศรี
ครูผู้ฝึกซ้อม การแข่งขัน"งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560"
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น(ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น(ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง(ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง(ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1


นาวสาวฤทัยรัตน์ พิมพ์จันดา
รายการแข่งขัน"งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560"
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น(ระดับชั้นมัธยมศึกษา) รางวัลชนะเลิศ


นายวิศรุต พันธ์วิไล
รายการแข่งขัน"งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560"
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น(ระดับชั้นมัธยมศึกษา) รางวัลชนะเลิศ
               ทั้งหมด : 26 works หน้า : [ 1 ][ 2 ] 3
 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool