ข้อมูลนักเรียน

 
ชั้น จำนวนนักเรียน
ม.1/1 50
ม.1/2 50
ม.1/3 50
ม.1/4 49
ม.1/5 50
ม.1/6 49
ม.1/7 50
รวม ม.1 348
ม.2/1 39
ม.2/2 42
ม.2/3 40
ม.2/4 42
ม.2/5 42
ม.2/6 42
ม.2/7 41
ม.2/8 43
รวม ม.2 331
ม.3/1 45
ม.3/2 45
ม.3/3 48
ม.3/4 46
ม.3/5 46
ม.3/6 45
ม.3/7 47
รวม ม.3 322
ม.4/1 38
ม.4/2 39
ม.4/3 32
ม.4/4 31
ม.4/5 31
ม.4/6 31
รวม ม.4 202
ม.5/1 37
ม.5/2 38
ม.5/3 33
ม.5/4 34
ม.5/5 33
ม.5/6 33
รวม ม.5 208
ม.6/1 34
ม.6/2 34
ม.6/3 32
ม.6/4 20
ม.6/5 27
ม.6/6 31
รวม ม.6 178
รวมทั้งหมด 1589
   
 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool