ผลงานวิชาการ

 
   


นักกีฬาฟุตซอล
การแข่งขันฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในโครงการแข่งขันฟุตซอลต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลบางเสร่


นางสาวเมธาวรรณ พลสิทธิ์
นางสาวเมธาวรรณ พลสิทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับเกียรติบัตร "คนดีมีน้ำใจ" อำเภอสัตหีบ ของสภาวัฒนธรรม ณ วัดสัตหีบ


นักกีฬาวอลเลย์บอล
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาวอลเลย์บอลรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีทั้งชายและหญิงโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม หลังจากเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและภูมิภาค ซึ่งผลการแข่งขันได้อันดับที่ 3 ทั้ง 2 ทีม


โครงการโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
นางชัญญานุช ขุนสอาดศรี ผู้ดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม เข้ารับประกาศนียบัตรโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste school) จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อยู่ในระดับดีเยี่ยม


ลูกสาวของแผ่นดิน
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในโครงการลูกสาวของแผ่นดิน


นายธัญทอง ธรรมรักษ์
นายธัญทอง ธรรมรักษ์ ได้รับรางวัลชมเชย การแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันกิจกรรมสุนทรภู่ ณ โรงเรียนสุนทรภู่ จังหวัดระยอง


เด็กหญิงพิชญฎา บุญเลิศ
รายการแข่งขัน"งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560"
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง (ระดับชั้นมัธยมศึกษา) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1


เด็กหญิงณริศรา ลามอ้น
รายการแข่งขัน"งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560"
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง (ระดับชั้นมัธยมศึกษา) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1


นางสาวสิริแสนยากร วิริโยฬาร
รายการแข่งขัน"งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560"
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง(ระดับชั้นมัธยมศึกษา) รางวัลชนะเลิศ


นายกิตติษฎินทร์ เชียงรัม
รายการแข่งขัน"งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560"
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง(ระดับชั้นมัธยมศึกษา) รางวัลชนะเลิศ
               ทั้งหมด : 26 works หน้า : [ 1 ] 2 [ 3 ] ... Next>>
 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool