การอบรม / ประชุม

 


 
  ประชุมสัมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานแนะแนวร่วมกับครูเทคนิคสัตหีบ เข้าร่วมประชุมสัมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้กับครูแนะแนวสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 27-28 สิงหาคม ณ หองประชุมวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 6 โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ


 


 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool