การอบรม / ประชุม

 


 
  สัมมนาวิชาการ "Education Hup Education for All" และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
ดร.ณัฐชา จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ "Education Hup Education for All" และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 วันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


 


 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool