การอบรม / ประชุม

 


 
  ขับเคลื่อนสู่สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี กับสถานศึกษาเครือข่าย 3 แห่งเพื่อขับเคลื่อนสู่สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข


 


 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool