การอบรม / ประชุม

 


 
  อบรมGoogle Classroom สำหรับเรียนออนไลน์
วันที่ 2-4 มิถุนายน 2563 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับครู ด้วยโปรแกรม Google Classroom เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563


 


 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool