ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้น้องๆโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม...คลิก
ประกาศปรับลดเวลาเรียน...คลิก
กิจกรรมอบรมการถ่ายภาพ...คลิก
เชิญร่วมการแข่งขันและเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ วันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2567...คลิก
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย...คลิก
ประชาสัมพันธ์จากงานนักศึกษาวิชาทหาร กองทัพบกเชิญชวนนักเรียนประกวดวาดภาพ หัวข้อ "สร้างศิลป์เพื่อ...คลิก
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมประกวด รายการ S.W. TO BE NUMBER ONE DANCE 2024...คลิก
   รูปกิจกรรม
วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 : ดร.ณัฐชา จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารของโรงเรียน ...
วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 : งานประชาสัมพันธ์การศึกษา จัดกิจกรรมนักประชาสัมพันธ์น้อย ประจำปีการศึกษา 2567 โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้...
วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 | ดร.ณัฐชา จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมคณะกรรมการสภานักเรียน ป...
วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 | ดร.ณัฐชา จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู...
วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 | ดร.ณัฐชา จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ ประจำปีการศ...
วันที่ 13 กรกฎาคม 2567 : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวิทยาศาสต...
   อบรม / ประชุม
อบรมGoogle Classroom สำหรับเรียนออนไลน์...คลิก
นำเสนอผลการดำเนินงาน การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการม...คลิก
สัมมนาวิชาการ "Education Hup Education for All" และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562...คลิก
ขับเคลื่อนสู่สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุ...คลิก
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์...คลิก
ประชุมสัมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี...คลิก
โครงการรณรงค์เสริมสร้าง เผยแพร่ความรู้ และทัศนคติที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกัน การติ...คลิก
   โครงการปรับปรุง
โครงการปรับปรุง ห้องสมุด...คลิก
โครงการปรับปรุง ล้างแอร์...คลิก
โครงการปรับปรุง คหกรรม...คลิก
โครงการปรับปรุง เวทีคนกล้า...คลิก
โครงการปรับปรุง เครื่องกรองน้ำ...คลิก
 
   การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
 แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม
 แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม
 แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน
 แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม
 แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน
 
 
    แนะนำครูใหม่

นายพรสวัสดิ์
มะรุมดี


นางสาวหนึ่งฤทัย
จ้ายหนองบัว


นางสาวจุฬาลักษณ์
บัวล้อม

    จุลสาร ส.ว.


ฉบับที่12
ประจำเดือนธันวาคม
ปีการศึกษา 2566คลิกดูทั้งหมด
    เผยแพร่ผลงาน

ผลงานนายวันมงคล สำรวมจิต เพื่อเตรียมประเมินนักเรียนพระราชทาน

 
 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-235-233, 038-237-299  โทรสาร. 038-237-875
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool

     login