ข้อมูลครูและบุคลากร
รูป ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระ
นางสาวมัลลิกา กล้าหาญ ครู คณิตศาสตร์
นางสาวสุกัญญา ต้นไทร ครู คณิตศาสตร์
นายสมพร บุรีแสง นักการ -
นายทองม้วน สิทธิสมบัติ นักการ -
นายนิกรณ์ บุญชม นักการ -
นายสมชาติ หนองใหญ่ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย -
นางสาววริญญา ศรีเกื้อกลิ่น ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวชุติกาญจน์ แก้วสมสิน ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวเพ็ญรดี การเสนาะ ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวดลญา ไชยขาล ครู การงานอาชีพ

ทั้งหมด 93 คน

Previous     1   2   3   4   5   6   7   8   9       Next
 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool