ข้อมูลครูและบุคลากร
รูป ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระ
นายปริญญวัฒน์ ถมกระจ่าง รองผู้อำนวยการ -
นายแกล้วปราการ ฟักแก้ว รองผู้อำนวยการ -
นายสุบิน สุขเดช รองผู้อำนวยการ -
นางจินตนา จูมสีสิงห์ รองผู้อำนวยการ -
นางสาวสุพัตรา ชัยจันทร์ ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวปฏิมากาญจน์ แสนโสภาวัน ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายชนากานต์ องคสาท ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
นางสาวจันทรา จรเด็จ ครู ภาษาไทย
นายพงศกรณ์ พูลชัยวัฒนะ ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวกันต์ฤทัย ศิลารักษ์ ครู คณิตศาสตร์

ทั้งหมด 93 คน

Previous     1   2   3   4   5   6   7       Next
 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool