ข้อมูลครูและบุคลากร


กลุ่มสาระ :    ค้นหาชื่อ :


 

ชื่อ
 นามสกุล
ตำแหน่ง กลุ่มสาระฯ
ดร.ณัฐชา
จันทร์ดา
ผู้อำนวยการ -
นางสาวรัตนาภรณ์
เทียนวรรณ
ครู ภาษาไทย
นางไพวรรณ
สุขปานเจริญ
ครู ภาษาไทย
นางอทิตยา
หิรัญวงศ์
ครู ภาษาไทย
นางสุเนตรา
เกลี้ยงอุทธา
ครู ภาษาไทย
นางสาวชนากานต์
วิเศษ
ครู ภาษาไทย
นางสาวดวงดาว
หน่อแก้ว
ครู ภาษาไทย
นางพรเรียง
ก๋งแก้ว
ครู คณิตศาสตร์
นางสาวนงค์นิภัส
โภคินดิษย์สกุล
ครู คณิตศาสตร์
นางจินตนา
จูมสีสิงห์
ครู คณิตศาสตร์

ทั้งหมด : 78คน หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] ... Next>>
   
 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool