ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ผลการแจ้งความจำนงขอให้จัดเรียน (รอบที่ 2) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 แล...คลิก
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563...คลิก
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563...คลิก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563...คลิก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563...คลิก
คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง ในการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ตามแนวทางการจั...คลิก
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียน(ย้าย)เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ปีการศึกษา 2563...คลิก
   รูปกิจกรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ดร.ณัฐชา จันทร์ดามอบหน้ากากผ้าจาก กรมประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) กระทรวงพล...
ปฐมนิเทศนักเรียน 2563...
1 กรกฎาคม 2563 วันเปิดเรียนวันแรกหลังจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาด โรงเรียนเปิดเรียนในรููปแบบใหม่ New normal ที่เปลี่ยนวิถีการดำเ...
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563...
สถาบันอาศรมศิลป์ นำเสนอและระดมความคิดเห็นเรื่องการจัดทำผังแม่บทแนวคิดการพัฒนาชุมชนบ้านอำเภอกับคณะครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม วันที่ 2...
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 กรมประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) กระทรวงพลังงาน ได้มอบอุปกรณ์สำหรับป้องกันโรคโควิ...
   อบรม / ประชุม
อบรมGoogle Classroom สำหรับเรียนออนไลน์...คลิก
นำเสนอผลการดำเนินงาน การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการม...คลิก
สัมมนาวิชาการ "Education Hup Education for All" และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562...คลิก
ขับเคลื่อนสู่สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุ...คลิก
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์...คลิก
ประชุมสัมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี...คลิก
โครงการรณรงค์เสริมสร้าง เผยแพร่ความรู้ และทัศนคติที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกัน การติ...คลิก
   โครงการปรับปรุง
โครงการปรับปรุง ห้องสมุด...คลิก
โครงการปรับปรุง ล้างแอร์...คลิก
โครงการปรับปรุง คหกรรม...คลิก
โครงการปรับปรุง เวทีคนกล้า...คลิก
โครงการปรับปรุง เครื่องกรองน้ำ...คลิก
    แนะนำครูใหม่

นางสาวนิชาภัทร
ตุริยะกุล


นายวิฑูรย์
ระดาบุตร


นางวัฒนประภา
เจริญศร

    จุลสาร ส.ว.


ฉบับที่42
ประจำเดือนมิถุนายน
ปีการศึกษา 2563คลิกดูทั้งหมด
    เผยแพร่ผลงาน

ผลงานนายวันมงคล สำรวมจิต เพื่อเตรียมประเมินนักเรียนพระราชทาน

 
 
 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-235-233, 038-237-299  โทรสาร. 038-237-875
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool

     login