ข่าวประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม...คลิก
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563...คลิก
ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง 1 อัตรา...คลิก
ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมทุกรุ่น เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือการทำบุญทอดผ้าป...คลิก
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ขอเชิญชวนครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม"ทำบุญตักบาตร ปันน้ำใจให้น้อง...คลิก
กิจกรรมอบรมฟรีเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยะสมองกล โครงการ ...คลิก
ประชาสัมพันธ์การเขียนผลงานและการคัดเลือกผลงานเขียนเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563...คลิก
   รูปกิจกรรม
...
ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เ...
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาความรู้และทักษะประดิษฐ์เครื่องบินพลังยางบูรณาการสะเต็มศึกษา" เมื่อว...
คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมทำบุญตักบาตรประจำเดือน พฤศจิกายน ปีการศึกษา 2562...
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงปี 2562...
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมได้รับการประเมินภายนอกรอบ 4 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 11...
   อบรม / ประชุม
ขับเคลื่อนสู่สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุ...คลิก
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์...คลิก
ประชุมสัมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี...คลิก
โครงการรณรงค์เสริมสร้าง เผยแพร่ความรู้ และทัศนคติที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกัน การติ...คลิก
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ"โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาขอ...คลิก
นายคงเดช โชติจำลอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2...คลิก
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตาม...คลิก
    แนะนำครูใหม่

นายซาราวรรณ์
พุทธรักษ์


นางสาวพัชรินทร์
หลงชิน

    จุลสาร ส.ว.


ฉบับที่30
ประจำเดือนมิถุนายน
ปีการศึกษา 2562คลิกดูทั้งหมด
    เผยแพร่ผลงาน

ผลงานนายวันมงคล สำรวมจิต เพื่อเตรียมประเมินนักเรียนพระราชทาน

 
 
 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool

     login