ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ขอเชิญชวนครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม"ทำบุญตักบาตร ปันน้ำใจให้น้อง...คลิก
กิจกรรมอบรมฟรีเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยะสมองกล โครงการ ...คลิก
ประชาสัมพันธ์การเขียนผลงานและการคัดเลือกผลงานเขียนเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563...คลิก
เรียนเชิญ ศิษย์เก่าโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมทุกรุ่น ร่วมประชุม...คลิก
ประกาศ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมรับสมัครงาน...คลิก
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรมตามโครงการ" สานฝันสู่วันสอบ "...คลิก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรับการคัดเลือก ครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอก คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการ...คลิก
   รูปกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562...
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ได้นำนักเรียนรายวิชางานธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรม PIM Biz Plan Boot Camp 2020 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ...
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมชมรมนักชีววิทยา ในโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กองทัพเรือ ที่เกาะแสมสา...
นางคงเดช โชติจำลอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานครู ร่วมประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูโรงเรียนสัตหีบว...
ผู้อำนวยคงเดช โชติจำลอง ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนสิงห์สมุทร โดยมีตัวแทนคณะครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ร่วมเดินทางไปส่งและแสดงคว...
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร่วมกับชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. ศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ เกาะแสมสาร ครั้งที่ 4...
   อบรม / ประชุม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์...คลิก
ประชุมสัมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี...คลิก
โครงการรณรงค์เสริมสร้าง เผยแพร่ความรู้ และทัศนคติที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกัน การติ...คลิก
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ"โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาขอ...คลิก
นายคงเดช โชติจำลอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2...คลิก
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตาม...คลิก
นางสาวเสาวนีย์ บุญประสพและนางสิริกร บุญเลิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อบรมเชิ...คลิก
    แนะนำครูใหม่

นายซาราวรรณ์
พุทธรักษ์


นางสาวพัชรินทร์
หลงชิน

    จุลสาร ส.ว.


ฉบับที่30
ประจำเดือนมิถุนายน
ปีการศึกษา 2562คลิกดูทั้งหมด
 
 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool

     login