ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ผลการแจ้งความจำนงขอให้จัดเรียน (รอบที่ 2) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 แล...คลิก
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563...คลิก
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563...คลิก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563...คลิก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563...คลิก
คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง ในการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ตามแนวทางการจั...คลิก
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียน(ย้าย)เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ปีการศึกษา 2563...คลิก
   รูปกิจกรรม
การประกวดโครงงานการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมอนุเคราะห์" 14 กันยายน 2563...
สัมภาษณ์ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในวันที่ 13 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม...
กิจกรรมการติว GAT เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ภาษาอังกฤษ สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนกวดวิชาไดมอนด...
นักเรียนแกนนำโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม และคุณครูสิริกร บุญเลิศ หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรม ค่ายพัฒนาเยาวชน อี...
เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2563 คณะครูโรงเรียนแม่พริกวิทยา จังหวัดลำปาง เข้าศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสัตหีบวิท...
ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ดร.ณัฐชา จันทร์ดามอบหน้ากากผ้าจาก กรมประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) กระทรวงพล...
   อบรม / ประชุม
อบรมGoogle Classroom สำหรับเรียนออนไลน์...คลิก
นำเสนอผลการดำเนินงาน การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการม...คลิก
สัมมนาวิชาการ "Education Hup Education for All" และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562...คลิก
ขับเคลื่อนสู่สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุ...คลิก
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์...คลิก
ประชุมสัมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี...คลิก
โครงการรณรงค์เสริมสร้าง เผยแพร่ความรู้ และทัศนคติที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกัน การติ...คลิก
   โครงการปรับปรุง
โครงการปรับปรุง ห้องสมุด...คลิก
โครงการปรับปรุง ล้างแอร์...คลิก
โครงการปรับปรุง คหกรรม...คลิก
โครงการปรับปรุง เวทีคนกล้า...คลิก
โครงการปรับปรุง เครื่องกรองน้ำ...คลิก
    แนะนำครูใหม่

นางสาวนิชาภัทร
ตุริยะกุล


นายวิฑูรย์
ระดาบุตร


นางวัฒนประภา
เจริญศร

    จุลสาร ส.ว.


ฉบับที่44
ประจำเดือนสิงหาคม
ปีการศึกษา 2563คลิกดูทั้งหมด
    เผยแพร่ผลงาน

ผลงานนายวันมงคล สำรวมจิต เพื่อเตรียมประเมินนักเรียนพระราชทาน

 
 
 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-235-233, 038-237-299  โทรสาร. 038-237-875
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool

     login