ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย...คลิก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง...คลิก
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงาน...คลิก
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งครูอัตราจ้าง...คลิก
เผยแพร่ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสัต...คลิก
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง...คลิก
ประกาศ แจ้งความจำนงจัดสรรที่เรียนสำหรับนักเรียน...คลิก
   รูปกิจกรรม
การประกวดโครงงานการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมอนุเคราะห์" 14 กันยายน 2563...
สัมภาษณ์ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในวันที่ 13 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม...
กิจกรรมการติว GAT เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ภาษาอังกฤษ สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนกวดวิชาไดมอนด...
นักเรียนแกนนำโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม และคุณครูสิริกร บุญเลิศ หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรม ค่ายพัฒนาเยาวชน อี...
เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2563 คณะครูโรงเรียนแม่พริกวิทยา จังหวัดลำปาง เข้าศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสัตหีบวิท...
ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ดร.ณัฐชา จันทร์ดามอบหน้ากากผ้าจาก กรมประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) กระทรวงพล...
   อบรม / ประชุม
อบรมGoogle Classroom สำหรับเรียนออนไลน์...คลิก
นำเสนอผลการดำเนินงาน การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการม...คลิก
สัมมนาวิชาการ "Education Hup Education for All" และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562...คลิก
ขับเคลื่อนสู่สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุ...คลิก
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์...คลิก
ประชุมสัมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี...คลิก
โครงการรณรงค์เสริมสร้าง เผยแพร่ความรู้ และทัศนคติที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกัน การติ...คลิก
   โครงการปรับปรุง
โครงการปรับปรุง ห้องสมุด...คลิก
โครงการปรับปรุง ล้างแอร์...คลิก
โครงการปรับปรุง คหกรรม...คลิก
โครงการปรับปรุง เวทีคนกล้า...คลิก
โครงการปรับปรุง เครื่องกรองน้ำ...คลิก
 
   การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
 แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม
 แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม
 แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน
 แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม
 แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน
 
 
    แนะนำครูใหม่

นางสาวกันต์ฤทัย
ศิลารักษ์


นางสาวนิชาภัทร
ตุริยะกุล


นายวิฑูรย์
ระดาบุตร

    จุลสาร ส.ว.


ฉบับที่จุลสารประจำปี 2564
ประจำเดือนธันวาคม
ปีการศึกษา 2564คลิกดูทั้งหมด
    เผยแพร่ผลงาน

ผลงานนายวันมงคล สำรวมจิต เพื่อเตรียมประเมินนักเรียนพระราชทาน

 
 
 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-235-233, 038-237-299  โทรสาร. 038-237-875
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool

     login