ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563...คลิก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563...คลิก
คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง ในการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ตามแนวทางการจั...คลิก
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียน(ย้าย)เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ปีการศึกษา 2563...คลิก
ประกาศรายชื่อนักเรียนยืนยันสิทธิ์...คลิก
ประกาศรายชื่อนักเรียน แจ้งจำนงสมัครเรียน ผ่านระบบออนไลน์...คลิก
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม...คลิก
   รูปกิจกรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เ...
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาความรู้และทักษะประดิษฐ์เครื่องบินพลังยางบูรณาการสะเต็มศึกษา" เมื่อว...
คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมทำบุญตักบาตรประจำเดือน พฤศจิกายน ปีการศึกษา 2562...
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงปี 2562...
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมได้รับการประเมินภายนอกรอบ 4 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 11...
ดร.ณัฐชา จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมอัคคีภัยให้กับนักเรียนแกนนำ จัดขึ้นโดยงานกิจการนักเรีย...
   อบรม / ประชุม
นำเสนอผลการดำเนินงาน การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการม...คลิก
สัมมนาวิชาการ "Education Hup Education for All" และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562...คลิก
ขับเคลื่อนสู่สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุ...คลิก
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์...คลิก
ประชุมสัมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี...คลิก
โครงการรณรงค์เสริมสร้าง เผยแพร่ความรู้ และทัศนคติที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกัน การติ...คลิก
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ"โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาขอ...คลิก
   โครงการปรับปรุง
โครงการปรับปรุง ห้องสมุด...คลิก
โครงการปรับปรุง ล้างแอร์...คลิก
โครงการปรับปรุง คหกรรม...คลิก
โครงการปรับปรุง เวทีคนกล้า...คลิก
โครงการปรับปรุง เครื่องกรองน้ำ...คลิก
    แนะนำครูใหม่

นายซาราวรรณ์
พุทธรักษ์


นางสาวพัชรินทร์
หลงชิน

    จุลสาร ส.ว.


ฉบับที่38
ประจำเดือนกุมภาพันธ์
ปีการศึกษา 2563คลิกดูทั้งหมด
    เผยแพร่ผลงาน

ผลงานนายวันมงคล สำรวมจิต เพื่อเตรียมประเมินนักเรียนพระราชทาน

 
 
 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-235-233, 038-237-299  โทรสาร. 038-237-875
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool

     login