ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม "เรื่อง การให้บริการโรงอาหารและร้านค้าสวัสดิการ...คลิก
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิค...คลิก
ประกาศโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง...คลิก
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง...คลิก
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย...คลิก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง...คลิก
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งครูอัตราจ้าง...คลิก
   รูปกิจกรรม
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ดร.ณัฐชา จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ประธานในพิธีเปิดอบรมคุณธรรม โครงการแสงธรรมส่องใจของนักเร...
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ดร.ณัฐชา จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ประธานในพิธี พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ เปิดกิจกรรมอบรมโคร...
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายแกล้วปราการ ฟักแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน คุณครูเบ็ญจมาภรณ์ บุญสร้อย และคุณคร...
วันที่ 6 มิถุนายน 2565 นายไพทูล อยู่เกตุ รองผอ. สพม.ชลบุรี ระยอง ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสมพงษ์ มะใบ ข้าราชการบำนาญ นายคงเดช...
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ผอ.ณัฐชา จันทร์ดา ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่ เนื่อง...
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ดร.ณัฐชา จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม เป็นประธานในการประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่ง ครูช...
   อบรม / ประชุม
อบรมGoogle Classroom สำหรับเรียนออนไลน์...คลิก
นำเสนอผลการดำเนินงาน การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการม...คลิก
สัมมนาวิชาการ "Education Hup Education for All" และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562...คลิก
ขับเคลื่อนสู่สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุ...คลิก
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์...คลิก
ประชุมสัมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี...คลิก
โครงการรณรงค์เสริมสร้าง เผยแพร่ความรู้ และทัศนคติที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกัน การติ...คลิก
   โครงการปรับปรุง
โครงการปรับปรุง ห้องสมุด...คลิก
โครงการปรับปรุง ล้างแอร์...คลิก
โครงการปรับปรุง คหกรรม...คลิก
โครงการปรับปรุง เวทีคนกล้า...คลิก
โครงการปรับปรุง เครื่องกรองน้ำ...คลิก
 
   การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
 แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม
 แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม
 แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน
 แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม
 แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน
 
 
    แนะนำครูใหม่

นางสาวกันต์ฤทัย
ศิลารักษ์


นางสาวนิชาภัทร
ตุริยะกุล


นายวิฑูรย์
ระดาบุตร

    จุลสาร ส.ว.


ฉบับที่1
ประจำเดือนพฤษภาคม
ปีการศึกษา 2564คลิกดูทั้งหมด
    เผยแพร่ผลงาน

ผลงานนายวันมงคล สำรวมจิต เพื่อเตรียมประเมินนักเรียนพระราชทาน

 
 
 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-235-233, 038-237-299  โทรสาร. 038-237-875
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool

     login