ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ขอเชิญชวนครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม"ทำบุญตักบาตร ปันน้ำใจให้น้อง...คลิก
กิจกรรมอบรมฟรีเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยะสมองกล โครงการ ...คลิก
ประชาสัมพันธ์การเขียนผลงานและการคัดเลือกผลงานเขียนเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563...คลิก
เรียนเชิญ ศิษย์เก่าโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมทุกรุ่น ร่วมประชุม...คลิก
ประกาศ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมรับสมัครงาน...คลิก
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรมตามโครงการ" สานฝันสู่วันสอบ "...คลิก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรับการคัดเลือก ครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอก คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการ...คลิก
   รูปกิจกรรม
ครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม "วัยใส หัวใจใฝ่ธรรมะ"...
ชุมนุมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ ชายหาดวัดอัมพาราม...
นายคงเดช โชติจำลอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมมอบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนให้กับนางนพวรรณ จักษุสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาจอม...
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรม"ทำบุญตักบาตร ปันน้ำใจให้น้อง" ในวันพุธที่ 3 ก...
นายคงเดช โชติจำลอง ผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม มอบเงินทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับสถานคุ้มครองสวั...
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562...
   อบรม / ประชุม
นักเรียนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดชลบุรี ณ กองร้อยปฏิบัติก...คลิก
ประชุมคณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict...คลิก
งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด​ ร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถานศึกษาปลอดบุหรี่​ ...คลิก
อบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนอำเภอสัตหีบ...คลิก
สัมมนาวิชาการติดตามความก้าวหน้าโครงการ"ลูกสาวแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด"...คลิก
อบรม " สร้างความเข้าใจและเสริมศักยภาพการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม"...คลิก
อบรมค่ายเยาวชนเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา...คลิก
    แนะนำครูใหม่

นายซาราวรรณ์
พุทธรักษ์


นางสาวพัชรินทร์
หลงชิน

    จุลสาร ส.ว.


ฉบับที่30
ประจำเดือนมิถุนายน
ปีการศึกษา 2562คลิกดูทั้งหมด
 
 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool

     login