ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ขอเชิญชวนครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม"ทำบุญตักบาตร ปันน้ำใจให้น้อง...คลิก
กิจกรรมอบรมฟรีเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยะสมองกล โครงการ ...คลิก
ประชาสัมพันธ์การเขียนผลงานและการคัดเลือกผลงานเขียนเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563...คลิก
เรียนเชิญ ศิษย์เก่าโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมทุกรุ่น ร่วมประชุม...คลิก
ประกาศ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมรับสมัครงาน...คลิก
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรมตามโครงการ" สานฝันสู่วันสอบ "...คลิก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรับการคัดเลือก ครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอก คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการ...คลิก
   รูปกิจกรรม
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะบริเวณหน้าโรงเรียในกิจกรรมอาสาพัฒนา...
คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสงวนหญิงเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม...
คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ศึกษาดูงานโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม...
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประเมินโครงการอีอีซี สแควร์(ครั้งที่ 2) วันที่ 9 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการ 1.คุณ...
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ...
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมได้รับการประเมินจากคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ การบริหารการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 30 กรก...
   อบรม / ประชุม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์...คลิก
ประชุมสัมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี...คลิก
โครงการรณรงค์เสริมสร้าง เผยแพร่ความรู้ และทัศนคติที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกัน การติ...คลิก
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ"โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาขอ...คลิก
นายคงเดช โชติจำลอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2...คลิก
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตาม...คลิก
นางสาวเสาวนีย์ บุญประสพและนางสิริกร บุญเลิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อบรมเชิ...คลิก
    แนะนำครูใหม่

นายซาราวรรณ์
พุทธรักษ์


นางสาวพัชรินทร์
หลงชิน

    จุลสาร ส.ว.


ฉบับที่30
ประจำเดือนมิถุนายน
ปีการศึกษา 2562คลิกดูทั้งหมด
 
 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool

     login