ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ขอเชิญชวนครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม"ทำบุญตักบาตร ปันน้ำใจให้น้อง...คลิก
กิจกรรมอบรมฟรีเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยะสมองกล โครงการ ...คลิก
ประชาสัมพันธ์การเขียนผลงานและการคัดเลือกผลงานเขียนเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563...คลิก
เรียนเชิญ ศิษย์เก่าโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมทุกรุ่น ร่วมประชุม...คลิก
ประกาศ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมรับสมัครงาน...คลิก
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรมตามโครงการ" สานฝันสู่วันสอบ "...คลิก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรับการคัดเลือก ครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอก คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการ...คลิก
   รูปกิจกรรม
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ...
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมได้รับการประเมินจากคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ การบริหารการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 30 กรก...
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม " รักษ์ภาษาไทย ใส่ใจการอ่าน บูร...
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม นำโดยนายคงเดช โชติจำลองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิม...
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดการอบรมจรวดขวดน้ำให้กับนักเรียน เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียนและเตรียมความพร้อมในการแข่ง...
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมประกวดมารยาทไทยประจำปีการศึกษา 2562...
   อบรม / ประชุม
การประชุมสัมมนาและพิธีลงนามความร่วมมือ สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษ...คลิก
การอบรมการให้ความรู้ด้านการจราจร...คลิก
โครงการเยาวชนจิตอาสา สพม. 18 ทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน ...คลิก
นางจินตนา จูมสีสิงห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมร่วมพิธีลงนา...คลิก
ฝ่ายกิจการนักเรียน นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมอบรม Tobe number oneในสถานศึกษา ที่โรงเรียน...คลิก
นักเรียนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดชลบุรี ณ กองร้อยปฏิบัติก...คลิก
ประชุมคณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict...คลิก
    แนะนำครูใหม่

นายซาราวรรณ์
พุทธรักษ์


นางสาวพัชรินทร์
หลงชิน

    จุลสาร ส.ว.


ฉบับที่30
ประจำเดือนมิถุนายน
ปีการศึกษา 2562คลิกดูทั้งหมด
 
 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool

     login