การอบรม / ประชุม

 


 
  อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) 22-23 ส.ค 2562 ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร


 


 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool