การอบรม / ประชุม

 


 
  โครงการเยาวชนจิตอาสา สพม. 18 ทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน
นายธนาคาร มีสุข ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและนักเรียนเยาวชนจิตอาสา เข้าร่วมอบรมโครงการเยาวชนจิตอาสา สพม. 18 ทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน ณ ศูนย์ฝึกอบรมสัมมนาและค่ายลูกเสือบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีครับ


 


 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool