ข่าวประชาสัมพันธ์

 


 
 
เผยแพร่ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 รายละเอียดตามลิงค์ https://drive.google.com/drive/folders/1Q9e-2xKq8hYStuWOg_olhJWOVebLtOrY?usp=sharing


 

 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool