ข่าวประชาสัมพันธ์

 


 
 
เนื่องจากโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ได้จัดการเรียนการสอนแบบ Online และ On-hand ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ส่งผลให้นักเรียนมีความเครียดสะสม และเหนื่อยล้าจากการเรียน จากการที่ต้องเรียนผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ยังมีการบ้านและภาระงานค่อนข้างมาก โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จึงจัดกิจกรรม การเรียนรู้ออกแบบได้ "Learning as you like" #โดยการงดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้ออกแบบการเรียนรู้ของตนเองตามความสนใจ ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 กรกฎาคม 2564 *โดยจะเริ่มเรียนonlineอีกครั้ง ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ในช่วงเวลาการจัดกิจกรรม ทางโรงเรียนของดติดต่อด้านธุรการงานเอกสารทุกชนิด โดยผู้ปกครองและนักเรียนสามารถติดต่อราชการได้ในวันจันทร์ ที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป


 

 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool