ข่าวประชาสัมพันธ์

 


 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรมตามโครงการ" สานฝันสู่วันสอบ " เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเติมเต็มทักษะการทำแบบทดสอบระดับชาติ ระหว่างวันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2560


 

 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool