ข่าวประชาสัมพันธ์

 


 
 
เนื่องด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคล การเงิน และสินทรัพย์ ได้ดำเนินการให้นักเรียนชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 1,500 บาท ผ่านช่องทาง Internet banking ของทุกธนาคาร หรือนำใบแจ้งชำระค่าบำรุงการศึกษาจากครูที่ปรึกษา ชำระได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตั้งแต่ 1-15 ธันวาคม 2563ไฟล์แนบ :


 

 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool