ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขัน ROV ระดับมัธยมศึกษา...คลิก
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2567...คลิก
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวด "MOE Content Creator Awards" ** รายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบ *...คลิก
เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางนาฏศิลป์...คลิก
ประชาสัมพันธ์จากงานนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม...คลิก
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2567...คลิก
"เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว"...คลิก
   รูปกิจกรรม
วันที่ 24 พ.ค. 2567 เวลา 16.30 น. : กลุ่มงานแนะแนว นำนักเรียนจำนวน 10 คน รับทุนการศึกษา ณ วัดสามัคคีบรรพต ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชล...
วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 | ดร.ณัฐชา จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาครู ภายใต้หัวข้อ "การจ...
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลอันทรงคุณค่าจาก สพฐ. ของโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม "รางวัลคุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ.(OBEC SPECIAL)"...
วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 : ดร.ณัฐชา จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม เป็นประธานการประชุมบุคลากรฝ่ายบริหารโรงเรียน ครั้งที่ ...
วันที่ 18-19 พ.ค.67 : นางสาวเบญจมาศ ชูศรี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเว็บไซต์...
วันที่ 19 พฤษภาคม 2567 งานนักศึกษาวิชาทหาร นำโดย คุณครูณัฏฐ์ หาญพละ และคุณครูชนกานต์ องคสาท นำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 และ 3 ...
   อบรม / ประชุม
อบรมGoogle Classroom สำหรับเรียนออนไลน์...คลิก
นำเสนอผลการดำเนินงาน การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการม...คลิก
สัมมนาวิชาการ "Education Hup Education for All" และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562...คลิก
ขับเคลื่อนสู่สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุ...คลิก
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์...คลิก
ประชุมสัมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี...คลิก
โครงการรณรงค์เสริมสร้าง เผยแพร่ความรู้ และทัศนคติที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกัน การติ...คลิก
   โครงการปรับปรุง
โครงการปรับปรุง ห้องสมุด...คลิก
โครงการปรับปรุง ล้างแอร์...คลิก
โครงการปรับปรุง คหกรรม...คลิก
โครงการปรับปรุง เวทีคนกล้า...คลิก
โครงการปรับปรุง เครื่องกรองน้ำ...คลิก
 
   การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
 แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม
 แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม
 แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน
 แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม
 แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน
 
 
    แนะนำครูใหม่

นางสาวเบญจมาศ
บุญปลูก


นางสาวกนกพรรณ
นันไชยวงศ์


นางสาวปริญญาณี
นาคนวล

    จุลสาร ส.ว.


ฉบับที่12
ประจำเดือนธันวาคม
ปีการศึกษา 2566คลิกดูทั้งหมด
    เผยแพร่ผลงาน

ผลงานนายวันมงคล สำรวมจิต เพื่อเตรียมประเมินนักเรียนพระราชทาน

 
 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-235-233, 038-237-299  โทรสาร. 038-237-875
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool

     login