ข่าวประชาสัมพันธ์

 


 
 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวด "MOE Content Creator Awards" ** รายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบ **


 

 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool