คำสั่งราชการ

 
     
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
คำสั่่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติการสอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  
คำสั่่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติการสอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  
คำสั่่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติการสอนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  
  คำสั่่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติการสอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  
     
 
 
   
   
 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool