ข้อมูลครูและบุคลากร


กลุ่มสาระ :    ค้นหาชื่อ :


 

ชื่อ
 นามสกุล
ตำแหน่ง กลุ่มสาระฯ
นายวิฑูรย์
ระดาบุตร
ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวนิชาภัทร
ตุริยะกุล
ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์
นางสาวกันต์ฤทัย
ศิลารักษ์
ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์

ทั้งหมด : 83คน หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9
   
 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool