ข้อมูลครูและบุคลากร


กลุ่มสาระ :    ค้นหาชื่อ :


 

ชื่อ
 นามสกุล
ตำแหน่ง กลุ่มสาระฯ
นางรัชดาพร
คงสนุ่น
ครูผู้ช่วย การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวพัชรินทร์
หลงชิน
ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
Mrs. Divinia
Teano Burloza
- ภาษาต่างประเทศ
Mr. Eduardo
Venegas Cabili
- ภาษาต่างประเทศ
Miss. Aletta La
Flores Alba
- ภาษาต่างประเทศ
Mr. Ronnel Giane
Del Mundo Teano
- ภาษาต่างประเทศ
นางขนิษฐา
วรรณสวาท
ครู คณิตศาสตร์
นายซาราวรรณ์
พุทธรักษ์
ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์

ทั้งหมด : 88คน หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9
   
 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool