ข้อมูลครูและบุคลากร


กลุ่มสาระ :    ค้นหาชื่อ :


 

ชื่อ
 นามสกุล
ตำแหน่ง กลุ่มสาระฯ
Mr. Eduardo
Venegas Cabili
- ภาษาต่างประเทศ
Miss. Aletta La
Flores Alba
- ภาษาต่างประเทศ
นางขนิษฐา
วรรณสวาท
ครู คณิตศาสตร์
นายซาราวรรณ์
พุทธรักษ์
ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์
นางวัฒนประภา
เจริญศร
ครู ศิลปศึกษา
นายวิฑูรย์
ระดาบุตร
ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวนิชาภัทร
ตุริยะกุล
ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์
นางสาวกันต์ฤทัย
ศิลารักษ์
ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์

ทั้งหมด : 78คน หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8
   
 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool