ข้อมูลครูและบุคลากร


กลุ่มสาระ :    ค้นหาชื่อ :


 

ชื่อ
 นามสกุล
ตำแหน่ง กลุ่มสาระฯ
นางสาววริญญา
ศรีเกื้อกลิ่น
ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
นายสมชาติ
หนองใหญ่
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย -
นายนิกรณ์
บุญชม
นักการ -
นายทองม้วน
สิทธิสมบัติ
นักการ -
นายสมพร
บุรีแสง
นักการ -
นางสาวรัตติกาล
ทวีรัตน์
ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์
นางสาวสุกัญญา
ต้นไทร
ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์
นางสาวมัลลิกา
กล้าหาญ
ครู คณิตศาสตร์
นางสาวกรกนก
เนตรสว่าง
ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
นายปิยะณัฐ
ปัญญารักษ์
ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์

ทั้งหมด : 88คน หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ] ... Next>>
   
 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool