ข้อมูลครูและบุคลากร


กลุ่มสาระ :    ค้นหาชื่อ :


 

ชื่อ
 นามสกุล
ตำแหน่ง กลุ่มสาระฯ
นายสมพร
บุรีแสง
นักการ -
นางสาวรัตติกาล
ทวีรัตน์
ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์
นางสาวสุกัญญา
ต้นไทร
ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์
นางสาวมัลลิกา
กล้าหาญ
ครู คณิตศาสตร์
นางสาวกรกนก
เนตรสว่าง
ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
นายปิยะณัฐ
ปัญญารักษ์
ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์
นางรัชดาพร
คงสนุ่น
ครูผู้ช่วย การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวพัชรินทร์
หลงชิน
ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
Mr. Eduardo
Venegas Cabili
- ภาษาต่างประเทศ
Miss. Aletta La
Flores Alba
- ภาษาต่างประเทศ

ทั้งหมด : 82คน หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ] ... Next>>
   
 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool