ข้อมูลครูและบุคลากร


กลุ่มสาระ :    ค้นหาชื่อ :


 

ชื่อ
 นามสกุล
ตำแหน่ง กลุ่มสาระฯ
นางสาวปรียนันท์
ชัยสิริพัฒนา
ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นายธรรมนิตย์
บ้านพวน
ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นายนิรวิทย์
หวานทอง
ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นายนิรุต
ไพรทอง
ครู วิทยาศาสตร์
นายบุญเชิด
คำงาม
ครูผู้ช่วย การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวสุภัคสร
เนยสูงเนิน
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวดลญา
ไชยขาล
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายนิพนธิ์
ร้านจันทร์
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวเพ็ญรดี
การเสนาะ
ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวชุติกาญจน์
แก้วสมสิน
ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ

ทั้งหมด : 88คน หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ] ... Next>>
   
 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool