ข้อมูลครูและบุคลากร


กลุ่มสาระ :    ค้นหาชื่อ :


 

ชื่อ
 นามสกุล
ตำแหน่ง กลุ่มสาระฯ
นางสาวศิวรักษ์
อัคจันทร์
ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์
นางสาวกชพรรณ
ภูทองหล่อ
ครู วิทยาศาสตร์
นางสาวปรียนันท์
ชัยสิริพัฒนา
ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นายธรรมนิตย์
บ้านพวน
ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นายนิรวิทย์
หวานทอง
ครูผู้ช่วย สุขศึกษาและพลศึกษา
นายนิรุต
ไพรทอง
ครู วิทยาศาสตร์
นายบุญเชิด
คำงาม
ครูผู้ช่วย การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวสุภัคสร
เนยสูงเนิน
ครูผู้ช่วย การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวดลญา
ไชยขาล
ครูผู้ช่วย การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายนิพนธิ์
ร้านจันทร์
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ทั้งหมด : 90คน หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ] ... Next>>
   
 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool