ข้อมูลครูและบุคลากร


กลุ่มสาระ :    ค้นหาชื่อ :


 

ชื่อ
 นามสกุล
ตำแหน่ง กลุ่มสาระฯ
นางสาวปรียนันท์
ชัยสิริพัฒนา
ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นายนิรวิทย์
หวานทอง
ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นายบุญเชิด
คำงาม
ครูผู้ช่วย การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวสุภัคสร
เนยสูงเนิน
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวดลญา
ไชยขาล
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายนิพนธิ์
ร้านจันทร์
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวเพ็ญรดี
การเสนาะ
ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวชุติกาญจน์
แก้วสมสิน
ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
นางสาววริญญา
ศรีเกื้อกลิ่น
ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
นายสมชาติ
หนองใหญ่
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย -

ทั้งหมด : 78คน หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ] ... Next>>
   
 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool