ข้อมูลครูและบุคลากร


กลุ่มสาระ :    ค้นหาชื่อ :


 

ชื่อ
 นามสกุล
ตำแหน่ง กลุ่มสาระฯ
นายสิทธิพร
บุญล้อม
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายอัครเนตร
มณีนุตร์
ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นายทรงกิจ
โพธิขำ
ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นายธนาคาร
มีสุข
ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
นางสาวนวรัตน์
ลาภชน
ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
นางสาวศิวรักษ์
อัคจันทร์
ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์
นางสาวกชพรรณ
ภูทองหล่อ
ครู วิทยาศาสตร์
นางสาวปรียนันท์
ชัยสิริพัฒนา
ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นายธรรมนิตย์
บ้านพวน
ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นายนิรวิทย์
หวานทอง
ครู สุขศึกษาและพลศึกษา

ทั้งหมด : 82คน หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ] ... Next>>
   
 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool