ข้อมูลครูและบุคลากร


กลุ่มสาระ :    ค้นหาชื่อ :


 

ชื่อ
 นามสกุล
ตำแหน่ง กลุ่มสาระฯ
นางอุบลรัตน์
สัมปัสติกร
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวเสาวนีย์
บุญประสพ
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางชัญญานุช
ขุนสอาดศรี
ครูผู้ช่วย การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายไวฑูรย์
มินจันทึก
ครู วิทยาศาสตร์
นางสาวสุชาวดี
มณีวรรณ์
ครู วิทยาศาสตร์
นายสิทธิพร
บุญล้อม
ครูผู้ช่วย การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายอัครเนตร
มณีนุตร์
ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นายทรงกิจ
โพธิขำ
ครูผู้ช่วย สุขศึกษาและพลศึกษา
นายธนาคาร
มีสุข
ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
นางสาวนวรัตน์
ลาภชน
ครูผู้ช่วย ภาษาไทย

ทั้งหมด : 90คน หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ] ... Next>>
   
 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool