ข้อมูลครูและบุคลากร


กลุ่มสาระ :    ค้นหาชื่อ :


 

ชื่อ
 นามสกุล
ตำแหน่ง กลุ่มสาระฯ
นางพรทนา
เชี่ยวประสิทธิ์
ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางอรุณี
ถมยางกูร
ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางนฤพร
ภักดี
ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวปทุมวดี
ทองชิต
ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวนิธิมา
นิสัยกล้า
ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางขวัญใจ
เขียนเสมอ
ครู วิทยาศาสตร์
นางสาวเสาวนีย์
บุญประสพ
ครู วิทยาศาสตร์
นายไวฑูรย์
มินจันทึก
ครู วิทยาศาสตร์
นางสาวสุชาวดี
มณีวรรณ์
ครู วิทยาศาสตร์
นายสิทธิพร
บุญล้อม
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ทั้งหมด : 83คน หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] ... Next>>
   
 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool