ข้อมูลครูและบุคลากร


กลุ่มสาระ :    ค้นหาชื่อ :


 

ชื่อ
 นามสกุล
ตำแหน่ง กลุ่มสาระฯ
นางสุริยา
มณีนุตร์
ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางจินตนา
สะอาดเอี่ยม
ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางวิลาวัลย์
พรไชยา
ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางพรทนา
เชี่ยวประสิทธิ์
ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางอรุณี
ถมยางกูร
ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางนฤพร
ภักดี
ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวปทุมวดี
ทองชิต
ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวนิธิมา
นิสัยกล้า
ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางขวัญใจ
เขียนเสมอ
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวเสาวนีย์
บุญประสพ
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ทั้งหมด : 88คน หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] ... Next>>
   
 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool