ข้อมูลครูและบุคลากร


กลุ่มสาระ :    ค้นหาชื่อ :


 

ชื่อ
 นามสกุล
ตำแหน่ง กลุ่มสาระฯ
นางสาวนิธิมา
นิสัยกล้า
ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางขวัญใจ
เขียนเสมอ
ครู วิทยาศาสตร์
นางสาวเสาวนีย์
บุญประสพ
ครู วิทยาศาสตร์
นายไวฑูรย์
มินจันทึก
ครู วิทยาศาสตร์
นางสาวสุชาวดี
มณีวรรณ์
ครู วิทยาศาสตร์
นายสิทธิพร
บุญล้อม
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายอัครเนตร
มณีนุตร์
ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นายธนาคาร
มีสุข
ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
นางสาวนวรัตน์
ลาภชน
ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
นางสาวศิวรักษ์
อัคจันทร์
ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์

ทั้งหมด : 78คน หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ] ... Next>>
   
 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool