ข้อมูลครูและบุคลากร


กลุ่มสาระ :    ค้นหาชื่อ :


 

ชื่อ
 นามสกุล
ตำแหน่ง กลุ่มสาระฯ
นางนภัทร
มะอาจเลิศ
ครู ภาษาต่างประเทศ
นางอนุสรา
วงศ์อทาร
ครู ภาษาต่างประเทศ
นางกัลยาณี
อุบลโรจน์รัศมี
ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวกุลธิดา
จารุสภา
ครู ภาษาต่างประเทศ
นางนทีกานต์
เพิ่มชาติ
ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวภาวิดา
จันทร์จุฬา
ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวเบ็ญจมาภรณ์
บุญสร้อย
ครู ภาษาต่างประเทศ
นายธีรัชทีปต์
หาญพละ
ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาววินิจฉัย
เขตจำนันต์
ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวพรพรรษา
อินทร์เทศราช
ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ทั้งหมด : 90คน หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] ... Next>>
   
 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool