ข้อมูลครูและบุคลากร


กลุ่มสาระ :    ค้นหาชื่อ :


 

ชื่อ
 นามสกุล
ตำแหน่ง กลุ่มสาระฯ
นางสาวเบ็ญจมาภรณ์
บุญสร้อย
ครู ภาษาต่างประเทศ
นายธีรัชทีปต์
หาญพละ
ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาววินิจฉัย
เขตจำนันต์
ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวพรพรรษา
อินทร์เทศราช
ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางณัฐกมล
ทองไทย
ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสุริยา
มณีนุตร์
ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางวิลาวัลย์
พรไชยา
ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางอรุณี
ถมยางกูร
ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางนฤพร
ภักดี
ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวปทุมวดี
ทองชิต
ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ทั้งหมด : 78คน หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] ... Next>>
   
 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool