ข้อมูลครูและบุคลากร


กลุ่มสาระ :    ค้นหาชื่อ :


 

ชื่อ
 นามสกุล
ตำแหน่ง กลุ่มสาระฯ
นายรณชัย
กิ่งแก้ว
ครู วิทยาศาสตร์
นางสาวรัตติกาล
อินพูลวงษ์
ครู วิทยาศาสตร์
นางสาวปวิตรา
วินทะชัย
ครู วิทยาศาสตร์
นางระพีพรรณ
มูสิกอุปถัมภ์
ครู ศิลปศึกษา
นางกิ่งแก้ว
ศิริโชคชัย
ครู ศิลปศึกษา
นางวัลย์ลิภา
คงสวัสดิ์
ครู ศิลปศึกษา
นางสาวธัญชนก
เกตูพัชรพงศ์
ครู ศิลปศึกษา
นางสาวนพมาศ
ชัยวรกุล
ครู ศิลปศึกษา
นายพรมภร
แสนศรีแก้ว
ครู ภาษาต่างประเทศ
นางนภัทร
มะอาจเลิศ
ครู ภาษาต่างประเทศ

ทั้งหมด : 88คน หน้า : [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] ... Next>>
   
 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool