ข้อมูลครูและบุคลากร


กลุ่มสาระ :    ค้นหาชื่อ :


 

ชื่อ
 นามสกุล
ตำแหน่ง กลุ่มสาระฯ
นางกิ่งแก้ว
ศิริโชคชัย
ครู ศิลปศึกษา
นางวัลย์ลิภา
คงสวัสดิ์
ครู ศิลปศึกษา
นางสาวธัญชนก
เกตูพัชรพงศ์
ครู ศิลปศึกษา
นางสาวนพมาศ
ชัยวรกุล
ครู ศิลปศึกษา
นายพรมภร
แสนศรีแก้ว
ครู ภาษาต่างประเทศ
นางนภัทร
มะอาจเลิศ
ครู ภาษาต่างประเทศ
นางกัลยาณี
อุบลโรจน์รัศมี
ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวกุลธิดา
จารุสภา
ครู ภาษาต่างประเทศ
นางนทีกานต์
เพิ่มชาติ
ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวภาวิดา
จันทร์จุฬา
ครู ภาษาต่างประเทศ

ทั้งหมด : 78คน หน้า : [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] ... Next>>
   
 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool