ข้อมูลครูและบุคลากร


กลุ่มสาระ :    ค้นหาชื่อ :


 

ชื่อ
 นามสกุล
ตำแหน่ง กลุ่มสาระฯ
นางจินตนา
จูมสีสิงห์
ครู คณิตศาสตร์
นายวุฒิพงษ์
เข็มด้วง
ครู คณิตศาสตร์
นางสาวสุรินทร์พร
ดินวงศ์
ครู คณิตศาสตร์
นางจันทิมา
อุทัยกลม
ครู วิทยาศาสตร์
นางสุพักตร์
คำภา
ครู วิทยาศาสตร์
นางสิริกร
บุญเลิศ
ครู วิทยาศาสตร์
นางจารุวรรณ
โดยอาษา
ครู วิทยาศาสตร์
นางสาวนิตยา
แปงการิยา
ครู วิทยาศาสตร์
นางสาวพิศมัย
นันเสนา
ครู วิทยาศาสตร์
นายรณชัย
กิ่งแก้ว
ครู วิทยาศาสตร์

ทั้งหมด : 83คน หน้า : [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] ... Next>>
   
 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool