ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom

 
     
 
 

คู่มือการติดตั้งอีเมล @sw.ac.th บนมือ
และ
โปรแกรม google classroom โปรแกรม meet สำหรับนักเรียน

คู่มือการติดตั้งอีเมล @sw.ac.th บนคอมพิวเตอร์
และโปรแกรม google classroom โปรแกรม meet สำหรับนักเรียน

     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
   
 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool