การอบรม / ประชุม

 


 
  อบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนอำเภอสัตหีบ
ตัวแทนสภานักเรียนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมเข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนอำเภอสัตหีบ ณ เทศบาลเกล็ดแก้ว เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 30 มิถุนายน 2562


 


 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool