การอบรม / ประชุม

 


 
  สัมมนาวิชาการติดตามความก้าวหน้าโครงการ"ลูกสาวแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด"
ครูและนักเรียนในโครงการ "ลูกสาวแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด" เข้าร่วมสัมมนาวิชาการติดตามความก้าวหน้าโครงการ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี


 


 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool