การอบรม / ประชุม

 


 
  อบรม " สร้างความเข้าใจและเสริมศักยภาพการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม"
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม เข้าร่วมอบรม "สร้างความเข้าใจและเสริมศักยภาพการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม" (Environmental Empowerment CAMP) ในโครงการ อีอีซี สแควร์ ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม ARIZE Hotel ศรีราชา จังหวัดชลบุรี


 


 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool