การอบรม / ประชุม

 


 
  อบรมค่ายเยาวชนเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในพื้นที่ EEC
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม เข้าร่วมอบรมค่ายเยาวชนเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในพื้นที่ EEC ระว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน พ.ศ. 256 คณะพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี


 


 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool