การอบรม / ประชุม

 


 
  การประชุมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น “ความร่วมมือแห่งอนาคต : ความท้าทายของระบบราชการ 4.0”
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2562 นายคงเดช โชติจำลอง ผู้อำนวยการได้เข้าร่วมการประชุมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น “ความร่วมมือแห่งอนาคต : ความท้าทายของระบบราชการ 4.0” ณโรงแรมโอเชียล มารีน่า ยอร์ท คลับ นาจอมเทียน


 


 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool