การอบรม / ประชุม

 


 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ"โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 ที่สอดคล้องกับหลักพระพุทธศาสนามาสู่การปฏิบัติ" ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ จ.ชลบุรี


 


 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool