การอบรม / ประชุม

 


 
  นายคงเดช โชติจำลอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2562 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย เรื่อง ปัญญาดิษฐ์ (AI) กับการมัธยมศึกษาไทย เมื่อวันที่ 27-30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี


 


 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool