การอบรม / ประชุม

 


 
  การประชุมสัมมนาและพิธีลงนามความร่วมมือ สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา
นายคงเดช โชติจำลอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาและพิธีลงนามความร่วมมือ สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ.) กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ( สอศ.)


 


 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool