การอบรม / ประชุม

 


 
  นางจินตนา จูมสีสิงห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562


 


 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool