การอบรม / ประชุม

 


 
  ฝ่ายกิจการนักเรียน นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมอบรม Tobe number oneในสถานศึกษา ที่โรงเรียนสิงห์สมุทร


 


 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool