การอบรม / ประชุม

 


 
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา"การวิจัยสถานศึกษา" ในสพม.18 สู่การวิจัยที่ยั่งยืน
คณะครูโรงเรียนสัตหีบวิยาคมเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา "การวิจัยสถานศึกษา" ในสพม.18 สู่การวิจัยที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน พ.ศ. 62 ณ ห้องประชุมทองอุไร ร.ร.ชลราษฎรอำรุง


 


 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool