ข่าวประชาสัมพันธ์

 


 
 

โควต้ามหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2564

ศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมตามลิงก์ที่แนบมานี้

1.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ

2. ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

3. ม.เกษตรศาสตร์

4. ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขต ระยอง

5.ม.พะเยา

6. ม.ราชภัฎราชนครินทร์

7. มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

8. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

9. มหาวิทยาลัยแม่โจ้2

10. มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

11. วิทยาลัยนานนาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

12. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

13. กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

14. คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล

15.โควต้าวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ6

16. สถาบันการบินพลเรือน

17. คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตร วิทยาเขตศรีราชา

18. ม.เกษตร วิทยาเขตศรีราชา

19. ม.เกษตร วิทยากำแพงแสน

20. ม.บูรพา

21.ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

22.ม.มหาสารคาม

23.ม.ราชภัฎพระนคร

24.ม.วลัยลักษณ์

25.สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

26.สถาบันพระบรมราชชนก


 

 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool