ข่าวประชาสัมพันธ์

 


 
 
ประกาศจากงานวัดผลและประเมินผลการเรียน เรื่อง...การติดตามนักเรียนที่ไม่ส่งงาน ไม่มีคะแนน ในรอบการเรียนออนไลน์ รอบที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2564 คำชี้แจง...ให้นักเรียนศึกษาแนวปฎิบัติสำหรับนักเรียน ตามรูปด่านล่างที่แนบมา หมายเหตุ...ให้นักเรียนประสานรับงานและข้อมูลต่างๆจากครูที่ปรึกษา


 

 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool