ข่าวประชาสัมพันธ์

 


 
 
แบบยื่นความจำนงขอให้จัดที่เรียนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือก สามารถกรอกข้อมูลได้ที่ QR Code


 

 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool