ข่าวประชาสัมพันธ์

 


 
 
ประกาศโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ปีการศึกษา 2563

(นักเรียนที่ยื่นความจำนงไว้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 - 27 เมษายน 2563)

*** ให้นักเรียนที่มีรายชื่อข้างต้นมารายงานตัว ในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ โดมรวมใจ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
*** หากไม่มารายงานตัวในวัน เวลา สถานที่ ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

*** นักเรียนที่มีรายชื่อ ส่งหลักฐาน ดังนี้
1. ภาพถ่ายบัตรประชาชนนักเรียน
2. ชื่อสถานศึกษาเดิม และจังหวัด
3. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
*** ส่งมาที่ E-mail : tabainsw1@gmail.comไฟล์แนบ :


 

 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool