ข่าวประชาสัมพันธ์

 


 
 
เนื่องจากสถานการณ์ โควิด -19 กำลังระบาด และ สพฐ. มีหนังสือสั่งการ ให้สถานศึกษาเฝ้าระวังป้องกัน โรคระบาดดังกล่าว ดังนั้น การรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ของทางโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จึงขอความร่วมมือ นักเรียนและผู้ปกครองทุกคนที่มาสมัคร และสอบคัดเลือก ให้ใส่หน้ากากอนามัยมาด้วยทุกคน ด้วยความห่วงใยจากโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม


 

 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool